Support

Felanmälan

Avtalets namn: Grensnet
Ort: Töcksfors
Avtalsnr (KO-nr): KO58677 [Tripple play kollektivavtal] eller KO79361[Öppen Fiber]

Inom Sverige
Från utlandet
Telia kundtjänst privat
020 20 20 70
+46 20 20 20 70
Telia kundtjänst företag
90 400
+46 771 990400

Kabelvisning

Grensnet fibernät har en längd av ca 81 km och täcker området Bryngelsbyn – Bottner i Töcksmarks och Östervallskogs församlingar med omnejd.
Fiberkablarna ligger som regel på 60-80 cm djup, men djupet kan inte garanteras överallt.

Att skada en fiberkabel kan bli mycket dyrbart, enbart omsvetsning av en kabel med 144 fibrer kostar omkring 75 000 kr.

För att slippa kostnadsansvar måste den som skall gräva, borra, spränga, avverka, stängsla, rensa diken med mera först begära kabelanvisning hos Ledningskollen.