Projektet

Nätet etablerades 2011 till 2013. Efter det har nya anslutningar och medlemmar tillkommit och nätet har utökats. För närvarande har vi 238 medlemmar med 243 aktiva anslutningar anslutna till nätet.

Projektfakta

Schaktningen börjar
8 juni 2011
Schaktningen avslutad
30 november 2012
Inkoppling av de första medlemmarna
27 december 2011
Inkoppling av de sista medlemmarna
27 december 2012
Återställande markarbeten avslutad
juli 2013
Vår kanalisation
80742 m
Därav markkabel
67888 m
52,30 kr/m
Därav sjökabel
6104 m
51,90 kr/m (samförläggning med Fortum)
Därav luftkabel
6750 m
85,40 kr/m
Andel plöjning
82%
Andel sprängning
0.2%
Andel samförlagd schakt med Fortum
ca 7500 m
Återställande markarbeten
67888 m
6,80 kr/m
Total schaktkostnad
80742 m
60,75 kr/m
Fibernoder
2
Fiberswitchar
11
Brunnar
90
Skåp
55
Anslutna fastigheter
228
Aktiva anslutningar
232
därav 8 företag
Passiva anslutningar
15
Möjlig hastighet med nuvarande utrustning
1000 Mbit/s