Aktuellt

2022-11-18

AVBROTT AV FIBER TILL TVÅ SWITCHAR I SÖDRA NODEN. DET BERÖR 48 MEDLEMMAR. TELIA FELSÖKER OCH HAR KONSTATERAT AVBROTT I ÖVERLÄMNINGSPUNKTEN TILL VÅR NÄT PGA RÅTTOR I SKÅPET.

kl 13:18

Felet skall nu vara åtgärdat. Det kommer bli ett längre avbrott för hela nätet längre fram pga att samtliga stamfiber i överlämningsskåpet behöver svetsas om. Vi återkommer per mejl om det så snart vi vet ett datum.


Nytt supporttelefonnummer 020 20 20 70


Årsmötet 2022 ska äga rum 2022-03-25 kl 18.00 matsalen skolan i Bön Östervallskog

Dagordning

Nomineringslista

Resultaträkning

Balansräkning

Budget

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan