Aktuellt


Nytt supporttelefonnummer 020 20 20 70

2024-05-31 Permanent lagning av avgrävningsskada. Berör Ivarsbyn, Juskog, Almtjärn, Bottner, Gate och Trångstad som kommer att ha avbrott i sina anslutningar. NSI försöker att minimera avbrottstiden.

2024-05-30 Permanent lagning av avgrävningsskada. Berör Ivarsbyn, Juskog, Almtjärn, Bottner, Gate och Trångstad som kommer att ha avbrott i sina anslutningar. NSI försöker att minimera avbrottstiden.

2024-03-22 Provisoriskt lagat. Alla ska ha fått sina tjänster igång. Om inte hör av er till Telia.

2024-03-20 I samband med vägverkets vägarbeten har stamfibern norr om Björkenäs grävts av det berör Ivarsbyn, Almtjärn, Bottner och Djurskog.


Årsmötet 2024 ska äga rum 2023-03-22 kl 18.00 matsalen skolan i Bön Östervallskog

Dagordning

Resultaträkning

Balansräkning

Budget

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Nomineringslista