Aktuellt

PLANERAT DRIFTSAVBROTT 2 augusti 2021 – 4 august 2021

Pga av förstärkning av stamfibern norr om stationen i Östervallskog kommer det att bli driftsavbrott för alla medlemmar som bor norr om stationen i Östervallskog. Det rör sig om en eller flera dagar beroende på om slangen är blåsbar eller inte. Entreprenören Stensson Entreprenad gör avbrottet så kort som möjligt!


Grensnet erbjuder ej anslutna fastigheter fiberanslutning

Grensnet har nu möjligheten att söka bidrag från Post och Telestyrelsen (PTS) för att ge ej anslutna fastigheter inom Grensnets område möjlighet till fiber. PTS har utgått från vad som finns registrerat i fastighetsregistret per den 12 oktober 2020. Se PTS listan av bidragsberättigade byggnader här.

Erbjudandet är att ansluta fastigheten till en kostnad av 37500 kr fram till tomtgräns under förutsättning att föreningen beviljas bidrag.

Föreningen förbehåller sig rätten att ta beslut om utbyggnad av nätet eller ej beroende på antalet fastigheter som förbinder sig för anslutning och var fastigheterna geografiskt ligger.

När det gäller tjänsteutbudet i fibern har vi ett kollektivt avtal med Telia att leverera tjänsten Trippel Play. (innebär fast telefon (enbart samtalskostnad), datatrafik 100 Mbit in, 100 Mbit ut och ett kanalpaket till TV, se Telias hemsida kanalpaket Lagom, plus att vi har tillgång tre norska kanaler).

För detta betalar vi en månadsavgift på för närvarande 380 kr/månad.

Utöver detta blir ansluten fastighet delägare av nätet som vid en eventuell framtida försäljning av nätet kommer fastigheten till del.

Eventuellt intresse för anslutning till nätet med villkor enligt ovan ska vara sekreteraren tillhanda senast 2021-05-31

Grensnet Ek Fö

Sekreterare
Örjan Gruvborg 
070-4189580 
orjan.gruvborg@grensnet.se 

Nytt supporttelefonnummer 020 20 20 70


Årsmötet 2021 ska äga rum 2021-04-23 kl 19.00 digitalt via Zoom

Dagordning

Nomineringslista

Resultaträkning

Balansräkning

Budget

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan