Anslut dig

För medlemmar som tillkommer nu får föreningen inga statliga bidrag och samordningseffekterna vi har haft vid byggnation av nätet faller bort. För kostnader som överstiger insatsbeloppet tillkommer dessutom momsen. De faktiska kostnaderna för nya anslutningar beroende på läget är fn  (september 2022) mellan 75 000 kr och 150 000 kr. Våra stadgar kan du läsa här.

Avgifter för 2023 enligt årsmötesbeslut 20230414

Medlemsavgift
100:-
Adm. avgift för nya medlemmar
(Faktiska merkostnader för byggnation tillkommer)
12500:-
Nätavgift per anslutning och månad
175:-
Byte av avtal från ”kollektiv tripple-play” till ”öppen fiber” eller vice versa
1800:-
För medlem som inte betalar efter två påminnelse ska anslutningen brytas. Administrativ avgift
3000:-
Ändring från ”död” (helt urkopplad från nätet)  anslutning till aktiv anslutning
offert
Faktureringsavgift om inte e-faktura används
40:-

Avgift kollektivt Tripple-Play

Tripple-play (telefon,tv,bredband) per månad (faktureringsavgit tillkommer) EJ FÖR FÖRETAG
350:-
Tillvalstjänster se www.telia.se ordinarie prislista
Bankgiro 632-5096

Insats

Insatsandel
2500:-
Obebyggt tomt 9 andelar
22500:-
Per anslutning 2 andelar
5000:-
Fastighet med en anslutning således 11 andelar
27500:-