Anslut dig

För medlemmar som tillkommer nu får föreningen inga statliga bidrag och samordningseffekterna vi har haft vid byggnation av nätet faller bort. För kostnader som överstiger insatsbeloppet tillkommer dessutom momsen. Den minsta kostnaden för att få anslutning till fibernätet är därför idag insats 27 500 kr + 12 500 kr administrativ avgift = 40 000 kr. Oftast är dock de faktiska kostnaderna för nya anslutningar högre beroende på läget mellan 50 000 kr och 150 000 kr. Våra stadgar kan du läsa här.

Avgifter för 2022 enligt styrelsebeslut 2021-10-19

Medlemsavgift
100:-
Adm. avgift för nya medlemmar
(Faktiska merkostnader för byggnation tillkommer)
12500:-
Nätavgift per aktiv anslutning och månad
175:-
Nätavgift per passiv anslutning och månad
175:-
För medlem som inte betalar efter två påminnelse ska anslutningen brytas. Administrativ avgift
3000:-
Ändring från passiv anslutning till aktiv anslutning
2400:-
Ändring från “död” (helt urkopplad från nätet)  anslutning till aktiv anslutning
7200:-
Faktureringsavgift om inte e-faktura används
40:-

Avgift kollektivt Tripple-Play

Tripple-play (telefon,tv,bredband) per månad (faktureringsavgit tillkommer) EJ FÖR FÖRETAG
340:-
Tillvalstjänster se www.telia.se ordinarie prislista
Bankgiro 632-5096

Insats

Insatsandel
2500:-
Obebyggt tomt 9 andelar
22500:-
Per anslutning 2 andelar
5000:-
Fastighet med en anslutning således 11 andelar
27500:-