Anslut dig

För medlemmar som tillkommer nu får föreningen inga statliga bidrag och samordningseffekterna vi har haft vid byggnation av nätet faller bort. För kostnader som överstiger insatsbeloppet tillkommer dessutom momsen. Den minsta kostnaden för att få anslutning till fibernätet är därför idag insats 27 500 kr + 12 500 kr administrativ avgift = 40 000 kr. Oftast är dock de faktiska kostnaderna för nya anslutningar högre beroende på läget mellan 50 000 kr och 150 000 kr. Våra stadgar kan du läsa här.

Avgifter för 2019 enligt årsstämma beslut 2019-03-22

Medlemsavgift
100:-
Adm. avgift för nya medlemmar
(Faktiska merkostnader för byggnation tillkommer)
12500:-
Nätavgift per aktiv anslutning och månad
50:-
Nätavgift per passiv anslutning och månad
25:-
För medlem som inte betalar efter två påminnelse ska anslutningen brytas. Administrativ avgift
1000:-

Avgift kollektivt Tripple-Play

Tripple-play (telefon,tv,bredband) per månad (faktureringsavgit tillkommer) EJ FÖR FÖRETAG
330:-
Tillvalstjänster se www.telia.se ordinarie prislista
Bankgiro 632-5096

Insats

Insatsandel
2500:-
Obebyggt tomt 9 andelar
22500:-
Per anslutning 2 andelar
5000:-
Fastighet med en anslutning således 11 andelar
27500:-