Vanliga frågor

Vilka tjänster finns i nätet?

Vi erbjuder två alternativ:

  1. Telia kollektivavtal med 100/100 Mbit internet, tv lagom paket 21 + 3 norska tv-kanaler (kan kompletteras mot avgift), bredbandstelefoni. Låg månadskostnad men ovillkorlig bindningstid 4 år (fn fram till april 2020).
  2. Telia ”Öppen fiber”. Priser och uppsägningstider se www.telia.se.

Jag skall sälja huset, vad händer med min fiberanslutning?

Normalt skall köparen av huset ta över din anslutning och även kollektivavtalet för tjänster. Ta kontakt  med sekreteraren som ordnar med pappren.

Vad gör jag om mina tjänster inte längre fungerar?

Stäng först av all utrustning för 5 minuter och slå sedan på den igen. Kontrollera då att WAN lysdioden på mediakonvertern lyser grönt vilket indikerar att du har anslutning till stationen. Försök att identifiera vilka tjänster det är som har slutat att fungera. Ring 90 200 om det fortfarande inte fungerar.

Vad gör jag om utrustningen inte fungerar?

I vanliga fall så skall den enskilda boenden vända sig till 90 200, på så sätt får man beställa ett förskottsutbyte/garantiutbyte av hårdvaran utan kostnad. För att få byta ut utrustningen krävs det att den gamla inte slängs då den skall skickas i retur. Om en hårdvara saknas (har slängts, kommit bort) får man inte göra förskottsutbyte/garantiutbyte och då ligger det på föreningen att köpa ny hårdvara av fastighetsägaringången.

Flera leverantörer ansvarar för olika delar av nätet. Telia ansvarar för leverans av tjänsterna samt den aktiva utrustningen på stationerna och mediaadaptern i varje hus. Relacom ansvarar för det passiva fibernätet dvs fibern, brunnar och skåp. Felsökning sker i flera steg: Leverans av tjänsten -> aktiv utrustning -> fibernätet. Första kontakten sker alltid med Telia tel 90 200 som undersöker felorsaken och lämnar ärendet vidare till sina underleverantörer som vid behov lämnar det vidare till föreningens leverantör för underhåll av nätet. Se till att få ett ärendenummer. Det kommer normalt via SMS eller mejl från Telia.

Hantering av dina personliga uppgifter.

På Grensnet har vi alltid tagit datasekretess på största allvar. Under 2017 och 2018 har vi arbetat hårt med att uppdatera våra processer och vår dokumentation för att leva upp till kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Som ett led i detta arbete har vi uppdaterat vår integritetspolicy för att du ska kunna få mer inblick i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi vill uppmärksamma dig på dessa uppdateringar i vår integritetspolicy samt uppmana dig att läsa igenom dem när du har tid. Ändringarna träder i kraft den 25 maj 2018.