Grensnet Ek. för.

Bakgrund

Pga att Telia skall ta bort de fasta ledningarna för abonenter kopplade till telefonstationerna i Strömmer och Boviken tog Börje Reinholdsson kontakt med Telia, kommun och ByNet. Ett första informationsmötet hölls den 10 maj 2010 i BSK. Det blev startskottet till att dra igång ett projekt som ger hela bygden tillgång till modern och framtidssäker fiberbaserad kommunikationsinfrastruktur.

Vi blir alla delägare i vårt eget nät.
Vi behåller besluten inom vår egen bredbandsförening och kan på så sätt säkra att vi också är med i framtidsutvecklingen.
Vi får allt via en kabel in i huset – tv, internet och telefon.

Säkrar upp inför framtida tjänsters krav på kapacitet.
Utvecklingen inom digital informationshantering är tydlig. Det tillkommer ständigt fler värdefulla och användbara tjänster och de kräver allt högre kapacitet för att fungera. Kapaciteten i fibern är i praktiken obegränsad vilket gör vårt bredband redo för allt som kan tänkas komma i framtiden.

Tillgång till nya tjänster samtidigt som storstäderna.
Landsbygden likställs med tätorten när det gäller tillgång till ny teknik och tjänster som kopplas till den nya infrastrukturen.

 

Projektfakta

 
Schaktningen börjar
8 juni 2011
Schaktningen avslutad
30 november 2012
Inkoppling av de första medlemmarna
27 december 2011
Inkoppling av de sista medlemmarna
27 december 2012
Återställande markarbeten avslutad
prel. juli 2013
 
Vår kanalisation
80742 m
Därav markkabel
67888 m
52,30 kr/m
Därav sjökabel
6104 m
51,90 kr/m (samförläggning med Fortum)
Därav luftkabel
6750 m
85,40 kr/m
Andel plöjning
82%
Andel sprängning
0.2%
Andel samförlagd schakt med Fortum
ca 7500 m
Återställande markarbeten
67888 m
6,80 kr/m
Total schaktkostnad
80742 m
60,75 kr/m
Fibernoder
2
Fiberswitchar
10
Brunnar
90
Skåp
55
Anslutna fastigheter
228
Aktiva anslutningar
232
därav 8 företag
Passiva anslutningar
15
Möjlig hastighet med nuvarande utrustning
1000 Mbit/s