Grensnet Ek. för.

Sammanställning av svaren på de vanligaste frågorna. Ha du fler frågor ta kontakt med styrelsen:

Ekonomi


Hur kan vi hålla kostnaderna så låga som möjligt?
Vad får jag för insatsen?
Vilket ekonomisk ansvar har jag?
Vad kostar det om man går med vid ett senare tillfälle?
Vilka kostnader blir det om jag behöver flera anslutningar t ex till ett hyreshus eller pga att jag driver ett företag på samma fastighet?
Vilka tjänster ingår i tripple-play avtalet?

Teknik

Jag skall beställa extra tjänster eller omflyttning av telefon hos Telia?
Kan jag behålla mitt telefonnummer?
Kommer kopparledningen att tas bort i fler områden?
Hur kan man koppla flera tv apparater till IP-TV och hur mycket kostar det?
Bit, Byte och Mbit/s vad betyder det?
Kan vi inte använder 3G eller 4G trådlöst bredband istället?
Vilka tjänster kommer det att finnas?
Vilka tv kanaler kommer vi att få?
Kan jag även få mobilt bredband?
Vilka tjänster finns för aktiebolag, föreningar, samfund?
Varför fungerar telefonen inte vid strömavbrott?

 


Telefonnummer

Ditt telefonnummer kan flyttas över till IP-telefoni.

Tillbaka

Kopparledning

Ur PTS Dnr 10-658 :

"TeliaSonera avvecklar för närvarande de delar av kopparnätet som består av gamla och långa stolplinjer och små telestationer med få kunder, vilka enligt TeliaSonera är byggda med så gammal teknik att det inte är ekonomiskt eller tekniskt möjligt att underhålla eller att bygga ut för bredband. Avvecklingen har inletts som ett pilotprojekt och berör i dagsläget Årjängs-, Vetlandas- och Flens kommun.
TeliaSonera har tidigare meddelat PTS att bolaget på sikt kommer att ersätta kopparledningen med trådlösa tekniker för ca 70 000 abonnenter inom de närmaste 5 åren. Av dessa uppskattas ca 50 000 vara stadigvarande boende eller avse ett fast verksamhetsställe. Enligt den statistik och täckningsinformation som PTS har, uppskattar myndigheten emellertid att knappt 2 000 abonnenter inom 5 år riskerar att hamna utanför täckning av något befintligt nät, dvs. utan tillgång till USO-tjänster.(4) PTS har dock haft en konstruktiv dialog med TeliaSonera, som utfäst att ingen abonnent kommer att lämnas utan tillgång till telefoni eller funktionellt tillträde till Internet(5) inom ramen för Stolplinjeprojektet.

(4) Det bör noteras att PTS täckningsinformation baseras på underlag på makronivå vilket inte alltid ger en korrekt bild av den faktiska tillgängligheten till USO-tjänster i enskilda fall. För en exakt bild av täckningen på mikronivå krävs lokala fältmätningar.
(5) Med funktionellt tillträde till Internet avses den för 2009 gällande nivån om 20 kbit/s."

Tillbaka

Bit, Byte och Mbit/s

Ett tecken/bokstav kräver en Byte för att skickas digitalt. En Byte har 8 Bit. Har man många så används kByte = 1024 Byte, MByte = 1 048 567 Byte, GByte = 1073 741 824 Byte. kByte * 1024 = MByte * 1024 = GByte *1024 = TByte. Mbit/s är hastigheten när data överförs. 100 MBit/s motsvara ungefär 10 MByte/s. En långfilm på DVD är ca 4.7GByte stor och tar således ca 470s att överföra med 100 MBit/s.

Tillbaka

3G och 4G

I vår kuperade byggd når radiosignaler inte särskilt långt. 3G ger dessutom en max hastighet på 384 kBit/s och är därmed inte bredband i egentlig mening. 3G+ även kallad HSDPA ger teoretiskt upp till 14MBit/s men inte med stor avstånd till masten. En förutsättning är dessutom att masten har anslutning till bredband. Närmaste mast som har det finns i Töcksfors. Kring Ivarsbyn finns därför bara tillgång till EDGE som ger max 237 kBit/s. 4G finns fn enbart i delar av storstäderna och räckviden är enbart några kilometer (2-5 km). Teoretiskt kan man uppnå 100MBit/s med 4G. Frekvensen som används är 2600 MHz. Antalet abonenter som är uppkopplade till samma antennsektor delar dessutom på bandbredden. Däremot kan det finnas intresse av de som äger masterna att hyra in sig på vårt fibernät för att få bredband till masten.

Det finns fysikaliska begränsningar. För att uppnå en hög dataöverföringshastighet krävs en hög bärfrekvens och pga att räckviden blir kortare ju högre frekvens man använder enligt översikten:

Frekvens (MHz) Täckningsradius (km) Täckningsyta (km2) Relativ antal master per yta  
450 48.9 7521 1 Net1
950 26.9 2269 3.3 GSM
1800 14.0 618 12.2 3G
2600 9.7 295 25.5 4G

Vidare måste det finnas en mycket hög bandbredd i form av en fiberanslutning fram till masten. Enda frekvens som har skaplig täckning i vår byggd är 450 MHz som använd av Net1 (fd Icenet). Teoretiskt ger det en max hastighet på 3.2 Mbit/s, men i praktiken ligger den kring 1.6 Mbit/s med riktantenn och om inte alltför många är uppkopplade. På kvällar och helger när många är uppkopplade är hastigheten ofta < 1Mbit/s. För att hålla trafiken låg finns dessutom vanligtvis trafikbegränsningar på 5 GByte/månad. Dvs nedladdning av en långfilm.

“Bara sex procent av dem som surfar i 4g-näten når de höga farter operatörerna pratar om. “De har lagt sig på en nivå som är helt orimlig”, säger Rickard Dahlstrand på Bredbandskollen.”

Läs hela artikeln

Tillbaka

Kostnader

Insatsen i föreningen är 2500 kr per insatsandel och årsavgiften för närvarande 100 kr. För att ansluta en obebyggd tomt krävs 9 andelar och varje anslutning ytterligare två andelar. För en vanlig fastighet med en anslutning krävs således 11 andelar á 2500 kr = 27.500 kr. Driftskostnaderna blir låga. Sedan beror det på vilka tjänster man vill har. Telia erbjuder t ex ett paket med IP-TV, IP-telefoni och bredband för 330kr/månad. Man måste då teckna ett 5-års avtal.
Dessa kostnader skall jämföras med dagens kostnader för telefon, parabol och bredband. Det är inte ovanligt att det är en totalkostnad på 600-800 kr. Det finns därmed potential att reducera månadskostnaderna med 300-500 kr. Efter några år är därmed fibernätet en lönsam investering.

Tillbaka

Ekonomisk ansvar

Den enskilde medlemmen ansvarar enbart med det belopp den har satt in i föreningen i form av insatsandelar. Utöver det är den naturligtvis ansvarig för den utrustning kommunikationsoperatören och tjänsteleverantören installerar hos varje medlem.

Tillbaka

Tjänster

I princip kommer det att vara möjligt att få tv, radio, telefon och bredband via fibernätet. Även tjänster som att kunna hyra film är tänkbara. I framtiden även sjukvårds- och utbildningstjänster till landsbygden.

Tillbaka

Flera anslutningar

Vi kommer att ta ut en avgift per anslutning. Två insatsandelar (5000 kr) krävs för en extra anslutning på samma fastighet.

Behövs enbart flera nummer i samma hus så finns det i den befintliga routern möjlighet att få ytterligare ett nummer (tillkommer en extrakostnad från tjänsteoperatöern). Vill man ha fler nummer så får man komplettera med ytterligare en telefonadaptor som ger möjlighet till fler telefonportar.

Tillbaka

Flera tv apparater och IP-TV

I paketet från tjänsteoperatören ingår en Inteno-box ditt man ansluter telefonadapter och WLAN-router samt en tv-box. En tv-box ingår i gruppanslutningen. Ytterligare boxar kan köpas till.

Tillbaka

Vad kostar det om man går med senare i projektet?

Nya medlemmar skall betala de faktiska kostnaderna för att bli inkopplade på nätet (enbart totalentreprenad av godkänd entreprenör - egen grävning tillåts inte) dock minst insatsen om 27.500 kr samt en administrativ avgift på 10.000 kr + moms = 40.000 kr.

Tillbaka

Vad får jag för insatsen?

Du får slang, fiber och aktiv utrustning ända in i huset. Grävningen på egen tomt får du dock stå för själv, antingen för egen hand, eller om du hyr in en mindre grävare. Föreningen har upphandlat minigrävare som finns i området i samband med övrig schaktning. Varje medlem kan söka ROT-avdrag för denna del av kostnaden. Även kostnader för eventuella dragningar i hemmen får du stå för själv, även här kan varje medlem söker ROT-avdrag.

Tillbaka

Hur kan vi hålla kostnaderna så låga som möjligt?

Det förväntas att fastighetsägaren ska göra 2-3 dagsverken när dem blir tillfrågade. I dagsverken ingår styrelsearbete, arbete i grupper, områdesansvarig, röjning av ledningsgator, utsättning av färdig kanalisation mm.

Tillbaka

Vilka tv kanaler kommer vi att få?

Följande kanaler ingår i tripple-play paket som ingår i gruppanslutningen: SVT 1, SVT 2, SVT 1 HD, SVT 2 HD, SVT lokal-tv, SVT 24/ Barnkanalen, TV 3, TV 4, TV 4+, TV 4 Sport, Kanal 5, TV 6, TV 8, Kanal 9, Kunskapskanalen, TV10, Discovery Channel, Eurosport, MTV, Axess TV. Samt NRK1, NRK2 och TV2 Norge. Ytterligare kanaler kan köpas till av varje medlem individuellt se www.telia.se.

Tillbaka

Kan jag även få mobilt bredband?

För oss gäller samma villkor som för övriga Telia kunder. Vill du ha mobilt bredband ring Telias kundtjänst 020-755766 och berätta att du är uppkopplad via Telia kollektiv tripple play så skall de kunna hjälpa dig vidare..

Tillbaka

Vilka tjänster finns för aktiebolag, föreningar, samfund?

För närvarande kan företag beställa internet-tjänster via www.bredbandswebben.se. Telefonilösningar är inte tillgängliga via Telia KO förrän Q1 2012. Ni kan dock beställa bredbandstelefoni till företaget via Telias hemsida.

Tillbaka

Varför fungerar inte telefonen vid strömavbrott?

Vi har avbrottsfri kraft för våra stationer som klarar avbrott upp till 6 timmar, dvs du har ljus i fibern. Inteno-boxen och telefonadaptern behöver också ström och där får du skaffa en egen UPS om de skall fungera vid strömavbrott.

Tillbaka

Jag skall beställa extra tjänster eller omflyttning av telefon hos Telia?

Uppge :
Avtalets namn: Grensnet
Ort: Töcksfors
Avtalsnr (KO-nr): KO58677 [privatkunder]

Tillbaka

Vad ingår i tripple-play avtalet?

Telia Bredband FiberLan, se www.telia.se
— 50/8 - 100/10 Mbit/s kallad "100"

Telia Bredbandstelefoni, se www.telia.se
— Månadsavgift för Telia Bredbandstelefoni
— Portering av analoga nummer till IP-telefoni
— Prisplan Telia Bas Mini som kan kompletteras av kunden med "Kväll&Helg" eller "Dygnet Runt"

Digital-tv med 18 nedan angivna kanaler, "Grundutbud Lagom" Telia förbehålla sig rätt att ändra sammansättningen av kanalpaketet.

SVT 1, SVT 2, SVT 1 HD, SVT 2 HD, SVT lokal-tv, SVT 24/ Barnkanalen, TV 3, TV 4, TV 4+, TV 4 Sport, Kanal 5, TV 6, TV 8, Kanal 9, Kunskapskanalen, TV10, Discovery Channel, Eurosport, MTV, Axess TV.
NRK1, NRK2 och TV2 Norge

Möjligheten att utöka kollektiva kanalpaketet ges, se www.telia.se

Kort/krypteringsavgift utgår inte vid avtalat kollektivt kanalpaket. Kort/krypteringsavgift tillkommer dock om den boende beställer ordinarie kanalpaket.

Tillbaka