Grensnet Ek. för.

Avgifter för 2013 enligt årsstämma beslut 2013-03-21

Medlemsavgift
100:-
Adm. avgift för nya medlemmar
(Faktiska merkostnader för byggnation tillkommer)
10000:- + moms
Nätavgift per aktiv anslutning och månad
80:- + moms
Nätavgift per passiv anslutning och månad
40:- + moms
För medlem som inte betalar efter två påminnelse ska anslutningen brytas. Administrativ avgift
800:- + moms

Avgift Tripple-Play

 
Tripple-play (telefon,tv,bredband) per månad (faktureringsavgit tillkommer) EJ FÖR FÖRETAG
330:- ink. moms
En extra tv-box (ordinarie pris 1695:-)
495:- ink. moms
Tredje tv-box och därutöver
1695:- ink. moms
Inspelningsbar box
2995:- ink. moms
Inspelningsbar box vid köp av extra digital paket 100:- ink. moms/månad i 18 månader
Tillvalstjänster se www.telia.se ordinarie prislista  
Bankgiro 632-5096  

Insats

 
Insatsandel
2500:-
Obebyggt tomt 9 andelar
22500:-
Per anslutning 2 andelar
5000:-
Fastighet med en anslutning således 11 andelar
27500:-