E-faktura

Har man Westra Wermlands Sparbank eller Swedbank så ser det ut så här.

Klick på Lägg till mottagare

Sök efter Grensnet

Välj Grensnet genom att klicka på raden

Klicka Lägg till

Fyll i namn och kundnummer och skicka formuläret.

Klart!